City Deal

City Deal, op naar een digitale woonomgeving. Data worden op grote schaal digitaal verzameld, waarmee woon- en zorgdiensten ontwikkeld worden. Brabantse steden digitaliseren per direct 100.000 woningen. Daarmee ontwikkelen ze een platform waarop online informatie wordt gedeeld.

Afspraken over samenwerken

In City Deals maken steden, het Rijk, andere overheden en bedrijven afspraken over samenwerken. Die 'deals' moeten leiden tot vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Of ze bevatten maatregelen om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio of regio’s te versterken. Het streven is om ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk te verbinden. City Deals wil daarmee ook nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, waarmee stedelijke opgaven op een slimme manier worden aangepakt.

De bewoner kan met dit platform veel directer meedenken en meebeslissen over de inrichting van zijn wijk of woning.

Voor wie

Aan de City Deal doen inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten mee.

Meer informatie

Meer informatie over de City Deal leest u op site over de digitale woonomgeving.
Of bekijk het filmpje over de ondertekening van de City Deal.
U kunt ook de tekst van de City Deal in de Staatscourant lezen.


Citydeal

Contactgegevens

Contactpersoon: Peter Kuiper
E-mail: peter.kuiper@rvo.nl