Gespreksdriehoek Omgevingswet

De gespreksdriehoek is een tool om samenwerking te stimuleren. Elke manier van samenwerken kent in ieder geval drie onderdelen: inhoud, proces en relatie.

Het programma aan de slag met de Omgevingswet heeft deze drie aspecten in een driehoek afgebeeld.

driehoek_regionale_samenwerking_nieuws

Het is belangrijk dat overheden met elkaar het gesprek voeren om te weten voor welke gemeenschappelijke opgave men staat. Hoe kunnen partijen rond die opgave zo samenwerken dat de maatschappelijke doelen van de wet worden bereik?

Welke rol heeft iedereen en welke belangen spelen er? Dat zijn belangrijke vragen in het gesprek over de relatie in de samenwerking. Begrip voor elkaars belangen en vertrouwen leiden tot een betere samenwerking. Daarom is het nuttig ook dit onderdeel met elkaar te bespreken.

Voor wie

De gespreksdriehoek kan worden ingezet door iedereen die overheden met elkaar in gesprek wil laten gaan.