Aanmelden voor de Aandeslag-Trofee 2019

Kent u een innovatief Omgevingswetproject of bent u daarin zelf actief? Meld het aan voor de verkiezing van de Aandeslag-Trofee 2019! Alle projecten van overheden en samenwerkings­verbanden kunnen meedingen. Aanmelden kan tot 1 mei 2019.

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Dat doen ze vaak op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee.

Aanmelden project

U kunt uw project aanmelden tot 1 mei 2019 via het aanmeldformulier. Een speciale jury nomineert in mei en juni de vijf beste projecten voor de trofee. In augustus organiseren we een verkiezing van het beste project. Iedereen kan dan via de website stemmen op zijn of haar favoriete project. De feestelijke uitreiking door de minister is in september 2019.

Criteria

Wanneer maakt u kans op de Aandeslag-Trofee? Alle projecten van overheden en samenwerkingsverbanden met een duidelijk innovatief karakter maken kans om op het podium te komen. Onderstaande criteria zijn ons vertrekpunt om dit te beoordelen. U komt in aanmerking voor een nominatie als uw project te maken heeft met minimaal 3 van de volgende 5 onderwerpen:

A. Een bijzondere aanpak

U bent op innovatieve wijze aan de slag met de Omgevingswet of deelt de producten waaraan u werkt op een innovatieve manier met de omgeving.

B. Digitale dienstverlening

U heeft een visie op digitale dienstverlening en/of digitale samenwerking in de keten. U verkent als overheid regionaal hoe de digitale dienstverlening goed op elkaar kan worden afgestemd. U bereidt uw producten en/of kerninstrumenten voor op het werken volgens de Omgevingswet.

C. Ontwikkelen van kerninstrumenten

U heeft uw bijdragen ontwikkeld tot ambities van een visie, een programma, de voorbereiding van decentrale regels, et cetera.

D. Samenwerking

In uw project werken overheden en/of burgers samen aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking, participatie, of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen.

E. Aan de slag met de maatschappelijke opgaven

U pakt door middel van de Omgevingswet thema’s op als integraliteit, woningbouw, klimaatadaptatie, gezondheid of energietransitie.

Goede voorbeelden

Omgang met de inhoud

Werkt u in de geest van de Omgevingswet? We zijn benieuwd naar projecten die thema's als integraliteit, participatie, gezondheid en energietransitie weten te laten landen in het samen werken met de Omgevingswet.

Een bijzondere aanpak...

Werkt u op innovatieve wijze? Zo'n bijzondere aanpak geeft het werken met de Omgevingswet de beoogde betekenis.

De trofee heeft paar dingen voor ons opgeleverd: teambuilding en betrokkenheid (intern en extern). Hoe? Het proces rond de trofee helpt om samen stil te staan bij wat we hebben bereikt. Daar ook even echt aandacht voor te hebben. Leuk ook om samen naar Den Haag te gaan en mensen te vragen om te stemmen. Het is een bevestiging van de route die we inslaan. Van de inzet en toegevoegde waarde van wat mensen in de praktijk proberen te doen. En expliciet maken van wát we eigenlijk doen.”

Petra Hofman, programmamanager Luistervinken: samenwerken aan een omgevingsvisie, gemeente Raalte, genomineerd voor de Aandeslag-Trofee 2018

Digitale dienstverlening...

Heeft u een project om initiatiefnemers met slimme innovatieve dienstverlening in heldere processtappen mee te nemen naar een aanvraag? Of heeft u een andere digitale tool die initiatiefnemers of projectleden helpt in het werken met de Omgevingswet? Die projecten willen we graag zien! Zeker als daarmee ook het 1-loketconcept betekenis krijgt.

De nominatie voor onze projecten heeft ons team, maar ook de organisatie, doen inzien dat we op de goede weg zijn. De werkwijze die we hanteren, brengt soms onzekerheid mee. We leren door te doen, met vallen en opstaan. Hierdoor is het leereffect enorm. De nominatie heeft veel positieve energie gebracht. Bovendien heeft het de interne bekendheid van de projecten en de werkwijze vergroot.”

Jeanet Rintjema, programmamanager Leren door doen: van omgevingsvisie, omgevingsplan tot digitale vergunningverlening, gemeente Leidschendam/Voorburg, genomineerd voor de Aandeslag-Trofee 2018

Goede samenwerking...

Werkt u als overheid of burger samen aan de Omgevingswet? Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking. Of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen.

De Aandeslag-Trofee is een mooie waardering van de minister. Het laat zien dat we met Hart van Holland goed bezig zijn. Samen met 10 regio­gemeenten en het Hoogheem­raadschap van Rijnland werken we nu al in de geest van de Omgevingswet. De trofee is voor ons een extra stimulans om deze manier van werken voort te zetten en nog verder uit te werken.”

Fred Goedbloed, programmamanager Regionale Agenda Omgevingsvisie, gemeente Leiden/Hart van Holland, genomineerd voor de Aandeslag-Trofee 2018

Winnaar en genomineerden 2018

Op 11 september 2018 won Hart van Holland de Aandeslag-Trofee 2018 met hun Regionale agenda Omgevingsvisie. Alle genomineerden zijn in de periode daarvoor in het zonnetje gezet:


Aandeslag Trofee 2019
Op 11 september 2018 werd de winnaar bekend van de Aandeslag-Trofee 2018: het project Hart van Holland.