Praktijkbijeenkomsten

In een praktijkbijeenkomst staat elke keer een ander onderwerp centraal en vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en vragen.

Eerdere Praktijkbijeenkomsten

Praktijkbijeenkomst Participatie, 8 maart 2017, Utrecht

De eerste spreker, namens Berenschot, verwonderde zich erover dat overheden door de Omgevingswet worden gedwongen te bedenken wanneer participatie goed is. Zijn idee van een beleidskader voor participatie werd door de zaal gemengd ontvangen. Algemeen beeld: kaders zijn bestuurlijk handig, ambtelijk is flexibiliteit gewenst. Wel was iedereen het erover eens dat gemeente én samenleving moeten leren participeren. Binnen de pilots van het programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt daarmee al waardevolle ervaring opgedaan.

Gastvrouw Utrecht vertelde over de stadsgesprekken met 166 bewoners (geselecteerd via loting) die de gemeente hield rond hun concept-energieplan. Bewoners bleken integraler te denken dan de overheid zelf!

De gemeente Overbetuwe ging aan de slag met flexibel bestemmen. Via een online-platform en een offline-huiskamer gaven ruim 200 bewoners aan wat zij wel en niet in het bestemmingsplan wilden terugzien voor het gebied Zetten-Hemmen.

Hekkensluiter Natuurmonumenten organiseerde drie verschillende soorten streekconferenties rond haar programma Landschapsimpuls. De uitgebreide werving en de verschillende creatieve congresvormen garandeerden geen hoge opkomst. Wel hield de stichting een flinke groep ambassadeurs aan de conferenties over.

Tussen de presentaties deelden de deelnemers in groepjes hun bevindingen met participatie. Een deel van hun ervaringen werd opgetekend voor de Inspiratiegids participatie.

Bekijk de video's van de praktijkbijeenkomst:

Praktijkbijeenkomst Nu al aan de slag met het omgevingsplan, kan!

Werken op de manier van de nieuwe Omgevingswet gebeurt al. Het is de best denkbare voorbereiding. Je kunt er lokaal concrete knelpunten in gebiedsontwikkelingen mee aanpakken. Samen experimenteren in Proeftuinen Omgevingswet en andere pilots gebeurt op grote schaal. Een handig instrument hierbij is het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ waarmee je een grote stap kunt zetten richting omgevingsplan.

Praktijkbijeenkomst Samenwerking, 16 februari 2017, Deventer

Het thema was dit keer: samenwerking. Verschillende manieren van samenwerking kwamen terug in de zeven ‘pitch’-presentaties van gastheer Deventer en collega-gemeenten Nijmegen, Zutphen en Dalfsen, de ‘klimaatactieve stad Vechtstromen’, het mobiliteitsfonds van de Foodvalley en de ontwikkeling van het Eemsdeltagebied (Eemsmond-Delfzijl).

Na hun pitches deelden de sprekers met kleinere groepen hun aanpak en ervaringen. Conclusie van de Universiteit van Utrecht tijdens de Praktijkbijeenkomst: ‘Onze steeds complexere samenleving vraagt om een responsieve overheid. We moeten zorgen dat we een concreet, gezamenlijk doel hebben. En een integrale aanpak om daar te komen.’

Praktijkbijeenkomst Implementatie Omgevingswet, 24 januari 2017, Apeldoorn

Centraal tijdens de praktijkbijeenkomst op 24 januari 2017 te Apeldoorn stond de implementatie van de Omgevingswet. De gemeenten Apeldoorn, De Bilt en Groningen en de omgevingsdienst IJmond gaven informatie over hoe zij nu al bezig zijn met de implementatie. De VNG vertelde wat veranderstrategieën inhouden en hoe je hiermee zelf aan de slag kunt gaan. Lees het verslag 'Praktijkbijeenkomst Implementatie Omgevingswet'. (pdf, 83 kB)

Praktijkbijeenkomst Participatie en communicatie met digitale middelen, 8 september 2016, Amersfoort

Breda, Sliedrecht, Capelle aan de IJssel en de provincie Noord-Holland hebben met passie verteld hoe digitale middelen kunnen helpen bij visievorming, specifieke projecten en het opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Mooie voorbeelden die u zelf kunt toepassen. Lees het verslag (docx, 21 kB)van deze praktijkbijeenkomst.

Praktijkbijeenkomst Verlichting regeldruk, 7 juli 2016, Oss

Tijdens de praktijkbijeenkomst in Oss werd duidelijk dat het mogelijk is om het aantal regels te verminderen. Onder andere de gemeenten Oss, Nijmegen en Hollands Kroon gaven hierover een presentatie.

Praktijkbijeenkomst Omgevingsvisies, 1 juni 2016, Leiden

Onder andere de gemeente Tilburg, de provincie Overijssel en de gemeente Leiden gaven een toelichting op hun ervaringen met het opstellen van een omgevingsvisie. De Beroepsvereninging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) licht de ervaringen toe die in de Pilot omgevingsvisie (2014-2015) zijn opgedaan. Lees het verslag of kijk naar de sfeerimpressie van deze praktijkbijeenkomst.