Leerkringen 'Werken met de Omgevingswet'

De afgelopen jaren zijn er verschillende Leerkringen 'Werken met de Omgevingswet' geweest. Een aantal daarvan loopt nog steeds.

Kennis delen en samenwerken

Binnen een leerkring delen collega's uit dezelfde beroepsgroep informatie, kennis en ervaringen over de Omgevingswet. En medewerkers van organisaties die belangrijk zijn voor het eigen werkveld doen dat binnen die leerkring ook. Vaak werken ze interbestuurlijk en in regionaal verband samen.

Met een leerkring bereikt een groep een concreet doel, dat de deelnemers zelf bepalen. Onder leiding van een professionele procesbegeleider kunnen de deelnemers van elkaar leren. En zo hun eigen kennis opbouwen.

Het gaat daarbij om kennis over vragen als:

  • hoe een omgevingsvisie of omgevingsplan op te stellen?
  • hoe handen en voeten te geven aan integraal werken?
  • hoe de dienstverlening als 1 overheid waar te maken?

Oogsten en delen

Er zijn verschillende Leerkringen Omgevingswet geweest. Een aantal daarvan is nog volop bezig:

Alle leerkringen staan ook op de Kaart Leerkringen. Doe uw voordeel met alle ervaringen.

Let op: er starten geen nieuwe leerkringen meer.