Leerkringen 'werken met de Omgevingswet'

De afgelopen jaren zijn er verschillende Leerkringen 'Werken met de Omgevingswet' geweest. Een aantal daarvan loopt nog steeds.

Leerkring Omgevingswet

Binnen een Leerkring Omgevingswet delen collega's uit dezelfde beroepsgroep informatie, kennis en ervaringen. En medewerkers van organisaties die belangrijk zijn voor het eigen werkveld doen dat binnen die Leerkring ook. Vaak werken ze interbestuurlijk en in regionaal verband samen.

Met een Leerkring bereikt een groep een concreet doel, dat de deelnemers zelf bepalen. Onder leiding van een professionele procesbegeleider kunnen de deelnemers van elkaar leren. En zo hun eigen kennis opbouwen.

Het gaat daarbij om kennis over vragen als:

  • hoe een omgevingsvisie of omgevingsplan op te stellen?
  • hoe handen en voeten te geven aan integraal werken?
  • hoe de dienstverlening als 1 overheid waar te maken?

Oogsten en delen

Er zijn verschillende Leerkringen Omgevingswet geweest. Een aantal daarvan is nog volop bezig.

Let op: er starten geen nieuwe Leerkringen meer.

Het is de moeite waard eens een kijkje te nemen bij de Leerkringen op de Aandeslagkaart. Doe uw voordeel met hun ervaringen.