LivingLabs

In een LivingLab Omgevingswet experimenteerden onderwijs, ondernemers en overheid met de Omgevingswet. De opgedane kennis deelt men en zet men direct in voor de praktijk. Onder andere voor de ontwikkeling van opleidingen.

Saxion hogeschool heeft 2 LivingLabs Omgevingswet ontwikkeld. De hogeschool deed dit samen met ongeveer 10 Overijsselse gemeenten, de provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en bedrijven.

Vanaf 2015 is ervaring opgedaan door middel van onderzoeken en het uitvoeren van casussen van praktijksituaties. Deze kennis is gedeeld.

Het is de bedoeling de Omgevingswet ook wordt verankerd in opleidingsprogramma's. De ontwikkelingen van dit Living lab Omgevingswet kan worden gevolgd via de website van het LivingLab Omgevingswet.

RWS Omgevingswet Utrecht Living Lab 02 06 17-024_web