Pilots Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject van de Omgevingswet. Om te verkennen welke aanpakken mogelijk zijn, is begin 2017 het project Pilots Omgevingsvisie gestart.

Eindpublicatie Pilots Omgevingsvisie

In 2017/2018 hebben 12 samenwerkingsverbanden van gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar gewerkt aan hun omgevingsvisie. De groep van twaalf, de pilotdeelnemers, kregen ieder een pilotcoach en zijn bij elkaar op bezoek geweest. Om zo van elkaar te horen hoe zij het aanpakken en te leren in intervisiegroepen. Hun ervaringen staan in de eindpublicatie Pilots Omgevingsvisie (pdf, 3.2 MB). De eerste uitkomst is dat de projectdeelnemers graag bij elkaar op bezoek blijven komen. Het vliegwiel van deze tweede tranche Pilots Omgevingsvisie heeft daarmee in ieder geval de gewenste dynamiek gegeven.

Integrale omgevingsvisie met water

Deze handreiking gaat in op de eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen aan de hand van 4 leerpijlers: participatie, integraliteit & samenhang, cultuurverandering en digitalisering.

Ruimtevolk

In het kader van het programma Aan de slag met de Omgevingswet begeleidt bureau Ruimtevolk in 2017 en 2018 in totaal 12 pilots bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Hierbij 3 artikelen over deze projecten.

1) Grenzen verleggen in Oosterwold

In opdracht van de gemeente Almere evalueerde Ruimtevolk de eerste 3 jaar van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Deze evaluatie gaat in op de ontwikkelfilosofie, ontwikkelstrategie, grondpolitiek, organisatie en samenwerking.

2) Positioneer met de omgevingsvisie

Dit artikel gaat in in het kader van de omgevingsvisie op de toegevoegde waarde van de stad voor de regio.

3) Water verbindt

Deze publicatie is een uitgave van de Unie van Waterschappen in samenwerking met bureau Ruimtevolk.