Staalkaarten en casco omgevingsplan

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers (de makers) 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan. Staalkaarten dienen als inspiratiebron voor opstellers van omgevingsplannen. Het maken van de staalkaarten gaf veel inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een Omgevingsplan. Hoe is dit in z'n werk gegaan? Wat is er van geleerd? Hoe zien de staalkaarten eruit? Op deze pagina een overzicht hiervan.

Staalkaarten

Staalkaarten laten zien wat er allemaal mogelijk is. De staalkaarten zelf zijn niet gemaakt door een vooraf vastgesteld proces of met een vooraf vastgestelde uitkomst. Elk gebied en elke maatschappelijke opgave kent immers zijn eigen dynamiek en accenten. Daarnaast zijn er veel verschillende wegen die naar een omgevingsplan leiden. Het maken van een omgevingsplan is een zoekproces. Hierbij staat het oefenen en ontdekken centraal.

De opdracht die de makers van de staalkaarten meekregen

De makers van de staalkaarten kregen een bepaalde opdracht met kaders. Hierbij volgden ze ook een vooropgesteld stappenplan.

De 4 staalkaarten

4 staalkaarten

Staalkaarten zijn géén modelverordeningen maar geven voorbeelden hoe het zou kunnen. Er zijn nu 4 staalkaarten:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet de tweede fase staalkaarten op in samenwerking met Eenvoudig Beter en Aan de Slag met de Omgevingswet in het Project Gemeentelijke Staalkaarten.

Casco beschikbaar

De VNG heeft in het project gemeentelijke staalkaarten omgevingsplan gewerkt aan het eerste deelproduct: ‘Het Casco’. Dat is een voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle typen regels zijn opgenomen die overheden op grond van de Omgevingswet kunnen stellen. De VNG heeft het Casco voor de structuur van het omgevingsplan gepubliceerd op 25 maart 2019.

Meer lezen

Lees meer over de staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het artikel Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan - een nieuwe aanpak voor bedrijven en milieuzonering.

Leerpunten

Bij het maken van de 4 staalkaarten zijn er verschillende leerpunten naar voren gekomen. Deze zullen helpen bij het opstellen van een omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan het formeren van een multidisciplinair team van de Omgevingswet waarmee je de totale fysieke leefomgeving overziet.