Wat hebben de makers meegekregen?

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers (de makers) 4 staalkaarten ontwikkeld. In de opdracht aan de consortia is meegegeven om zelf de inhoudsopgave voor een omgevingsplan in te vullen. Dit betekent dat in de eerste staalkaarten verschillende opzetten en inhoudsopgaven te vinden zijn. Dit is onderdeel van de zoektocht naar wat er allemaal mogelijk is met het omgevingsplan.

De opdracht was ook om te werken met een geïnspireerde aanpak. Het stappenplan geeft dit weer:

180003-58_Factsheet Omgevingsplan een ontdekkingstocht web

Verder is het volgende meegegeven:

  1. een beschrijving van 1 of meerdere alternatieven
  2. een beschrijving van voor- en nadelen van verschillende alternatieven
  3. een concrete representatieve set van juridisch houdbare regels met waarden en werkingsgebied voor het omgevingsplan
  4. een toelichting/motivering
  5. de systematiek van de staalkaart tegen de achtergrond van 1 omgevingsplan voor het gehele grondgebied
  6. de staalkaarten moeten afzonderlijk en samen met andere staalkaarten toepasbaar zijn
  7. objectgerichte regels die zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet