Welke projecten staan op de kaart?

In heel Nederland ontdekken overheden hoe ze kunnen werken met de nieuwe Omgevingswet. Dat doen gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten veelal in samenwerking met elkaar. Daarbij worden de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet gebruikt. Voorbeelden van die projecten staan op de kaart. Hieronder in het kort om wat voor soort projecten het gaat.

UIVO-I projecten

Binnen het programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een interbestuurlijk project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet  (UIVO-I) gestart.  De vijf regionale ketenpilots die dit project hebben opgeleverd, staan op de Aandeslagkaart.

Pilots Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject van de Omgevingswet. Om te verkennen welke aanpakken mogelijk zijn, is begin 2017 het project Pilots Omgevingsvisie gestart.

Aandeslag-Trofee

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. En ze doen dat  op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom reikt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ieder jaar de Aandeslag- Trofee uit aan het project dat succesvol werkt in de geest van de Omgevingswet.

De Aandeslag-Trofee met handen

Chw-projecten

De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. De Chw sluit daardoor goed aan op de plannen om het omgevingsrecht makkelijker te maken. Lees meer over Chw-projecten op InfoMil.nl.


Aandeslagkaart

Aandeslagkaart met selectiecriteria

Bekijk de projecten op de Aandeslagkaart.