Wie wint de Aandeslag-Trofee 2019?

Veel overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben inspirerende projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Deze projecten verdienen het om in de spotlights te staan. Daarom is er jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee.

Nominaties en marsroute

Tot 1 juli 2019 kon u uw eigen project, of een veelbelovend project van een ander, aanmelden. Een speciale jury – die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Rijk (ministerie van BZK en het programma Aan de slag met de omgevingswet), de VNG, het IPO en de UvW – beoordeelt de projecten. In augustus en september reiken we nominaties uit. In oktober organiseren we een verkiezing van het beste project. Iedereen kan dan via de website stemmen op zijn of haar favoriete project.

Criteria

Wanneer maakt u kans op de Aandeslag-Trofee? Alle projecten van overheden en samenwerkingsverbanden met een duidelijk innovatief karakter maken kans om op het podium te komen. Onderstaande criteria zijn ons vertrekpunt om dit te beoordelen. U komt in aanmerking voor een nominatie als uw project te maken heeft met minimaal 3 van de volgende 5 onderwerpen:

A. Een bijzondere aanpak

U bent op innovatieve wijze aan de slag met de Omgevingswet of deelt de producten waaraan u werkt op een innovatieve manier met de omgeving.

B. Digitale dienstverlening

U heeft een visie op digitale dienstverlening en/of digitale samenwerking in de keten. U verkent als overheid regionaal hoe de digitale dienstverlening goed op elkaar kan worden afgestemd. U bereidt uw producten en/of kerninstrumenten voor op het werken volgens de Omgevingswet.

C. Ontwikkelen van kerninstrumenten

U heeft uw bijdragen ontwikkeld tot ambities van een visie, een programma, de voorbereiding van decentrale regels, et cetera.

D. Samenwerking

In uw project werken overheden en/of burgers samen aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking, participatie, of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen.

E. Aan de slag met de maatschappelijke opgaven

U pakt door middel van de Omgevingswet thema's op als integraliteit, woningbouw, klimaatadaptatie, gezondheid of energietransitie.

Bekendmaking winnaar

Op 11 september 2018 won Hart van Holland de Aandeslag-Trofee met hun Regionale agenda Omgevingsvisie. Wie wint 'm dit jaar? De feestelijke uitreiking vindt plaats op maandag 18 november 2019, tijdens het Praktijkfestival in combinatie met de Bestuurdersbijeenkomst.


Aandeslag Trofee 2019
Op 11 september 2018 werd de winnaar bekend van de Aandeslag-Trofee 2018: het project Hart van Holland.