Zoeken in deze site

Begrip: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Dit zijn regels die invulling geven aan de wetsartikelen van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):

Begrip: Instructie

Instructie aan ander bestuursorgaan. Over de uitoefening van een taak of bevoegdheid als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer (art 2.33 en 2.34 Ow). Lees meer over de instructie.