Zoeken in deze site

Begrip: Instructie

Een instructie is een eenmalige opdracht van een hoger bestuursorgaan aan een lager bestuursorgaan. Met een instructie wordt aangegeven hoe taken of bevoegdheden moeten worden uitgevoerd. Deze instructie moet worden uitgevoerd binnen een bepaalde termijn. In artikel 2.33 en artikel 2.34 van de Omgevingswet staan de bevoegdheden om instructies te geven.

Lees meer over de instructie.

Begrip: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels verder worden uitgewerkt.

Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):

Meer over de juridische achtergrond van een AMvB leest u op de website van de Eerste Kamer.