Begrip: Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water:

Begrip: Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water:

Begrip: Enkelvoudige aanvraag

Een enkelvoudige aanvraag is een aanvraag waarin een initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor 1 activiteit aanvraagt.

Begrip: Meervoudige aanvraag

Bij een meervoudige aanvraag vraagt een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan voor meer dan 1 activiteit. Een meervoudige aanvraag kan leiden tot verschillende bevoegde gezagen. Het Omgevingsbesluit regelt dat er altijd maar 1 bevoegd gezag is voor een aanvraag.

Het bevoegd gezag voor een aanvraag voor meerdere activiteiten moet hierdoor wel rekening houden met adviezen. Namelijk van de bestuursorganen die bevoegd gezag geweest zouden zijn als de activiteiten los (enkelvoudig) waren aangevraagd. Soms is sprake van 'advies met instemming'. Dan mag het bevoegd gezag geen vergunning verlenen zonder toestemming.