Zoeken in deze site

Begrip: Standaard officiële publicaties (STOP)

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten, de Standaard officiële publicaties (STOP). Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties via de de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Naast de algemene standaard STOP krijgt ieder domein een eigen toepassingsprofiel. Voor de Omgevingswet is dat het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD). Inmiddels is voor vier instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt hoe deze gaan werken en wat dat betekent voor de werkprocessen. Bekijk de laatste versie van de Standaard officiële publicaties (STOP).

Begrip: Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

De toepassingsprofielen horen bij de Standaard officiële publicaties (STOP). Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt deze algemene standaard voor overheidsbesluiten. Deze standaard ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. Inmiddels zijn de toepassingsprofielen voor verschillende instrumenten van de Omgevingswet uitgewerkt.