Zoeken in deze site

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer over het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Begrip: Instructieregel

De instructieregel is een bindende regel voor bestuursorganen over:

  • de uitvoering van bepaalde taken, of
  • de inhoud van bepaalde te nemen besluiten (bijv. programma’s, omgevingsplannen, vergunningen)

Zij kunnen door provincies en het Rijk worden vastgesteld. Die van het Rijk staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Lees meer over de instructieregel.

Begrip: Instructie

Instructie aan ander bestuursorgaan. Over de uitoefening van een taak of bevoegdheid als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer (art 2.33 en 2.34 Ow). Lees meer over de instructie.