Zoeken in deze site

Begrip: Instructieregel

De instructieregel is een bindende regel voor bestuursorganen over:

  • de uitvoering van bepaalde taken, of
  • de inhoud van bepaalde te nemen besluiten (bijv. programma’s, omgevingsplannen, vergunningen)

Zij kunnen door provincies en het Rijk worden vastgesteld. Die van het Rijk staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Lees meer over de instructieregel.

Begrip: Instructie

Instructie aan ander bestuursorgaan. Over de uitoefening van een taak of bevoegdheid als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer (art 2.33 en 2.34 Ow). Lees meer over de instructie.

Begrip: Direct werkende regels

Direct werkende regels zijn regels die rechtstreeks gelden voor bedrijven, burgers en andere initiatiefnemers bij het uitvoeren van een activiteit. Het zijn regels waarmee de overheid vaak doel- en middelvoorschriften voorschrijft. Ook de meld- en informatieplichten noemen we direct werkende regels. Daarnaast is de specifieke zorgplicht een direct werkende regel.

Regels over bijvoorbeeld een vergunningplicht gelden ook voor bedrijven, burgers en andere initiatiefnemers. Maar omdat de overheid daarover eerst een besluit moet nemen, noemen we dat geen direct werkende regels.

Het Rijk heeft direct werkende regels opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het Besluit bouwwerken leefomgeving. De decentrale overheden kunnen direct werkende regels opnemen in het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de waterschapsverordening.