Begrip: Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is onderdeel van het digitaal stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks te vinden in dit nieuwe loket. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen hier snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Dit kan door Omgevingswetdocumenten te bekijken of door via vragenbomen te checken welke vergunnings-, meldings- of andere informatieplicht er op een locatie geldt voor een initiatief. Ook het aanvragen van een vergunning kan via het loket.

Lees meer over het Omgevingsloket.