Zoeken in deze site

Begrip: Beoordelingsregel

Een beoordelingsregel is een inhoudelijke regel waaraan het bevoegd gezag een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst. Een beoordelingsregel is bijvoorbeeld: 'Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom mag alleen worden verleend als de boom niet dikker is dan 40 cm'. Uit de gegevens van de aanvraag (de aanvraagvereisten) moet blijken hoe dik de boom is. Het bevoegd gezag toetst die gegevens dan aan zo'n beoordelingsregel.

Begrip: Omgevingswaarde

Omgevingswaarde is de juridische verankering van een kwaliteitsambitie. Deze kwaliteitsambitie heeft betrekking op de fysieke leefomgeving of een deel ervan. Een omgevingswaarde moet objectief zijn vast te stellen en kwantitatief meetbaar zijn.

Lees meer over de omgevingswaarde.

Begrip: Afwijkactiviteit

Als een activiteit in strijd is met regels uit het omgevingsplan, dan is er in de Omgevingswet zoals die is vastgesteld sprake van een 'afwijkactiviteit'.

Meer informatie op de pagina Omgevingsplanactiviteit (afwijkactiviteit).