Zoeken in deze site

Begrip: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die erg gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen.

Het RIVM heeft een webpagina over zeer zorgwekkende stoffen. Op die pagina staat ook een link naar een ZZS-lijst.