Zoeken in deze site

Begrip: Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ook wel Besluit genoemd. Dit zijn regels die invulling geven aan de wetsartikelen van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet hangen 4 AMvB's (Besluiten):