Zelf aan de slag

zelf aan de slag

Wat kunt u zelf al doen?

Zelf aan de slag, of met elkaar aan de slag? Hoe gaat u werken in de geest van  de Omgevingswet? Met deze producten helpen we u op weg:

Routeplanner

De routeplanner helpt u een eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen.

Aandeslagkaart

Deze kaart ontsluit voorbeelden en verhalen over pilots en experimenten.

Inspiratiegids Participatie

Via praktijkverhalen, voorbeelden, tips en instrumenten vindt u de weg naar uw eigen aanpak voor participatie.

Basisgids Omgevingswet

Met deze gids kunt u presentaties en trainingen samenstellen over de Omgevingswet.

Tools en games

Een overzicht van tools en games die u kunt gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet.

Online cursus

online cursus

Anders werken door de Omgevingswet, wat betekent dat voor u? In deze korte online cursus praten we u snel bij.

Interbestuurlijke leerreis

interbestuurlijke leerreis

In de leerreis krijg je nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie.

Game Buurtje Bouwen

game buurtje bouwen

Ook jongeren maken kennis met de wet. Ze doen dat via een game op hun mobiel.

Gespreksstarter

Gespreksstarter Veranderprofielen tegel

De Gespreksstarter Veranderprofielen helpt u om inzicht te krijgen in de veranderingen die de Omgevingswet van verschillende rollen vraagt.

Pilots en experimenten

leerreis

Samen leren werken met de Omgevingswet. Dat gebeurt in allerlei pilots en experimenten. Ook iets voor u?

Bijeenkomsten

Leren van elkaar en delen van ervaringen staan centraal op diverse bijeenkomsten die het programma organiseert.

Klantreizen en serviceformules

Empathiekaart Eva

Na analyse van klantreizen zijn serviceformules ontwikkeld die u kunt gebruiken voor het optimaliseren van dienstverlening vergunningverlening.

Aan de slag Trofee

AandeslagTrofee 2017 2

Ieder jaar kunnen projecten die succesvol werken in de geest van de Omgevingswet, meedingen naar de Aan de slag Trofee.

Ondersteuningsregelingen

Ervaring opdoen met werken met de wet met deskundige begeleiding, of met financiële ondersteuning. Er zijn diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken.