Aandeslag Trofee

De Aandeslag Trofee is een jaarlijkse verkiezing voor projecten Omgevingswet die inspirerend kunnen zijn voor anderen. Minister Ollongren reikt de trofee op 10 september uit namens gezamenlijke overheden. Op wie stemt u dit jaar?

Trofee voor innovatieve projecten

U kunt van 1 augustus tot 10 september stemmen voor de Aandeslag Trofee. De tussenstand van de stemmen is tot 3 september te zien. Deze prijs is in het leven geroepen door de gezamenlijke overheden, vertegenwoordigd door VNG, IPO, UvW en Rijk. De genomineerde met de meeste stemmen wint, dus stem snel op uw favoriet! Op 10 september stemmen ook de bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk tijdens de bestuurdersbijeenkomst. Dan vindt ook het praktijkfestival plaats. Daar maakt de minister bekend wie de winnaar is van de Aandeslag Trofee 2018!

Nominaties Aandeslag Trofee 2018

Dit zijn dit jaar de genomineerden voor de Aandeslag Trofee 2018:

Verschillende perspectieven

Er zijn verschillende perspectieven om naar een pilot of project te kijken:

Omgang met de inhoud

Werken de betrokkenen in de de geest van de wet?  We zijn benieuwd naar projecten die thema's als integraliteit, participatie, gezondheid en energietransitie weten te laten landen in het samen werken met de Omgevingswet.

Een bijzondere aanpak

Werken de mensen op innovatieve wijze? Zo'n bijzondere aanpak geeft het werken met de Omgevingswet de beoogde betekenis. Zo kennen we het voorbeeld van het gebied Oosterwold, waar bewoners van gemeente en provincie alle vrijheid krijgen om een woongebied in te richten.

Digitale dienstverlening

Heeft u een project om initiatiefnemers met slimme innovatieve dienstverlening mee te nemen in heldere processtappen naar een aanvraag? Of heeft u een andere digitale tool die initiatiefnemers of projectleden helpt in het werken met de Omgevingswet? Die projecten willen we graag zien! Zeker als daarmee ook het 1-loketconcept betekenis krijgt.

Goede samenwerking

Overheden of burgers die samen werken aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen. De winnaar van de trofee van vorig jaar is hier een goed voorbeeld van. De bewonersvereniging Markdal stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark. Hiermee is vertrouwen gecreëerd tussen de grondeigenarenaren en overheden (provincie, waterschap, gemeenten). Daarmee zijn patstellingen doorbroken en zijn afspraken over de gebiedsontwikkeling gemaakt.

Eerdere winnaars

Vorig jaar heeft Omgevingsvisie Markdal de Trofee gewonnen. Alle genomineerden zijn in de periode daarvoor in het zonnetje gezet.


Aan de slag Trofee 2018

Eerdere genomineerden vertellen:

'De nominatie voor de trofee voelt als erkenning dat je iets goeds hebt neergezet. Een mooi podium om de Gelderse Gezondheidswijzer breder onder de aandacht te brengen!'

Dirk Corpel, programmamanager Gezonde en Veilige Leefomgeving)

'De nominatie heeft ons energie gebracht om door te gaan op de ingeslagen weg. Pionieren kost meer energie dan 'normaal' werk en dan is een nominatie een mooie steun in de rug om toch door te gaan!'

Kees van Bart (Rijssen-Holten)

'De nominatie leverde veel interesse voor de Gelderse Gezondheidswijzer op, van zowel internen als externen, tot en met de minister. En voor alle medewerkers van de Gelderse Gezondheidswijzer gaf de nominatie extra motivatie voor het uitdragen van het instrument en waardering voor alle inzet.'

Moniek Zuurbier (Gelderse Gezondheidswijzer)