Aandeslag Trofee

Hart van Holland is winnaar van de Aandeslag Trofee 2018. De Aandeslag Trofee is een jaarlijkse verkiezing voor projecten Omgevingswet die inspirerend kunnen zijn voor anderen.

Trofee voor innovatieve projecten

Heleen Groot , directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, reikte de prijs uit aan Hart van Holland: “Het is te prijzen dat 10 gemeenten op bijzondere manier en écht gezamenlijk gewerkt hebben aan de regionale agenda omgevingsvisie. En dat zij daarbij honderdduizenden inwoners hebben betrokken door naar ze toe te gaan.”

Nominaties Aandeslag Trofee 2018

Dit waren de genomineerden voor de Aandeslag Trofee 2018:

Verschillende perspectieven

Er zijn verschillende perspectieven om naar een pilot of project te kijken:

Omgang met de inhoud

Werken de betrokkenen in de de geest van de wet?  We zijn benieuwd naar projecten die thema's als integraliteit, participatie, gezondheid en energietransitie weten te laten landen in het samen werken met de Omgevingswet.

Een bijzondere aanpak

Werken de mensen op innovatieve wijze? Zo'n bijzondere aanpak geeft het werken met de Omgevingswet de beoogde betekenis. Zo kennen we het voorbeeld van het gebied Oosterwold, waar bewoners van gemeente en provincie alle vrijheid krijgen om een woongebied in te richten.

Digitale dienstverlening

Heeft u een project om initiatiefnemers met slimme innovatieve dienstverlening mee te nemen in heldere processtappen naar een aanvraag? Of heeft u een andere digitale tool die initiatiefnemers of projectleden helpt in het werken met de Omgevingswet? Die projecten willen we graag zien! Zeker als daarmee ook het 1-loketconcept betekenis krijgt.

Goede samenwerking

Overheden of burgers die samen werken aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan het verbeteren van de ketensamenwerking of het kiezen van een integrale aanpak om samenwerking voor elkaar te krijgen. De winnaar van de trofee van vorig jaar is hier een goed voorbeeld van. De bewonersvereniging Markdal stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark. Hiermee is vertrouwen gecreëerd tussen de grondeigenarenaren en overheden (provincie, waterschap, gemeenten). Daarmee zijn patstellingen doorbroken en zijn afspraken over de gebiedsontwikkeling gemaakt.

Eerdere winnaars

Vorig jaar heeft Omgevingsvisie Markdal de Trofee gewonnen. Alle genomineerden zijn in de periode daarvoor in het zonnetje gezet.


Aan de slag Trofee 2018