Good practice: Gemeente Echt-Susteren

"Voldoende breed en diep, en goed begrijpelijk"

Sander van Helden van de gemeente Echt-Susteren (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen): "We wilden een bottom-up benadering: de hele organisatie meenemen, vanaf de uitvoering, inspelend op de cultuur en de impact binnen de organisatie."

De opdracht werd neergelegd bij de Konijnenburg Groep. Frans Konijnenburg: "We gebruikten de Basisgids Omgevingswet bij het inrichten van een master-presentatie. Die werkten we vervolgens uit in aparte deelsessies voor onder andere de Raad, het College, het Management Team en de ambtelijke organisatie."

Perfect in deze fase

Van Helden is positief over de bruikbaarheid van de Basisgids Omgevingswet. "De Basisgids maakt de naam waar: het is een goede algemene basis." Konijnenburg sluit zich daarbij aan: "De sheets en handleiding zijn perfect geschikt voor deze fase. Voldoende breed en diep, en goed begrijpelijk voor juristen."

Verdiepen

In het najaar volgen verdiepende presentaties voor de gemeente. Daarin zal de vertaling worden gemaakt naar de verschillende organisatieonderdelen, o.a. Financiën, Beleid en Uitvoering. De inhoud zal zich toespitsen op verschillende competenties.

Van Helden is blij te horen dat de Basisgids wordt uitgebreid met functie-specifieke modules. "Het is belangrijk om in te spelen op de informatiebehoefte van de verschillende functies. Niet alleen de mensen van ons Service Centrum, maar ook voor het MT en medewerkers die niet zijn betrokken bij vergunningverlening, bijvoorbeeld van de Dienst Beheer Binnen. Het is voor iedereen belangrijk te weten: wat de Omgevingswet betekent voor het eigen werk. En om daarbij herkenbare voorbeelden te krijgen."

Aandeslagroomtaart