Ondersteuningsregelingen

Ondersteuningsregelingen

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt verschillende regelingen aan ter ondersteuning van overheden. Op deze pagina vindt u een overzicht van het aanbod. Kennis, ervaringen en geleerde lessen uit deze projecten deelt het programma via deze website.

Leerkringen

RWS Omgevingswet Utrecht Living Lab 02 06 17-004

Wat: In groepsverband kennis opbouwen met professionele begeleiding.

Voor wie: Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD'en.

Proeftuinen

proeftuinen-570

Wat: Experts helpen bij het anders werken volgens de Omgevingswet.

Voor wie: Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD'en.

Pilots Omgevingsvisie

Wat: Pilots met een coach en per pilot twee expertmeetings speciaal gericht op de omgevingsvisie

Voor wie: Gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten.

De inschrijving is gesloten.

Interbestuurlijke leerreis

Wat:  Diepgaand leren in een serie bijeenkomsten, georganiseerd door VNG academie.

Voor wie: Bestuurders, managers en professionals van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk.

Living Labs

Utrecht Living Lab

Wat: Onderwijs, overheid en ondernemingen delen kennis en zetten dit in voor de praktijk.

Voor wie: Onderwijs, ondernemingen, gemeenten, provincies , omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden hierbinnen.