Pilots en experimenten

Pilots omgevingsvisie

Het project Pilots Omgevingsvisie verdiept en ontsluit de beschikbare kennis en ervaring voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

LivingLabs

In een Living lab leren overheden en onderwijs samen over de Omgevingswet.

Proeftuinen

Welke aanpassingen vraagt de wet in uw beleid en uw organisatie? Experts helpen u hierover na te denken en uw beleid op poten te zetten.

Leerkring

leerreis

In een Leerkring maakt u een eigen leerreis. U leert hier van elkaar. U bouwt individueel  eigen kennis op.

Praktijkbijeenkomsten

Hoe werkt de wet in de praktijk? In diverse bijeenkomsten haalden partijen ervaringen op en deelden die. Lees hier de geleerde lessen.

Werkatelier

overleg

Wat betekent een werkwijze die uitgaat van integraliteit, samenhang, samenwerken en denken in mogelijkheden voor houding en gedrag van medewerkers binnen gemeenten?