Afval in de Omgevingswet

Afvalbeleid begint met preventie: voorkomen dat afval onstaat. En de hoeveelheid afval zoveel mogelijk beperken. Overheden kunnen daarvoor diverse instrumenten inzetten. Daarnaast staan er in Algemene Maatregelen van Bestuur diverse regels rond activiteiten met afvalstoffen.

Doelmatig afvalbeheer

Regels rond afval zijn nodig om de leefomgeving te beschermen.

Afval en instrumenten

Voor afval zijn de volgende instrumenten van belang:

Afval en activiteiten

Voor een aantal afvalgerelateerde activiteiten staan regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal ) of het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Dit verandert er

De Omgevingswet zorgt voor een aantal wijzigingen rond afval.

Rapporteren via PRTR-verslag

Bedrijven kunnen verplicht zijn te rapporteren over hun afval en de emissies.