Afval en activiteiten

Binnen de Omgevingswet staan voor een aantal afvalgerelateerde onderwerpen algemene rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Elk blok staat voor zo'n afvalgerelateerd onderwerp.

Sloopactiviteit