Afval in het omgevingsplan

De gemeente kan in het omgevingsplan regels over afval stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld regels zijn over het inzamelen en transporteren van afval. Daarnaast zijn er instructieregels over sommige afvalstoffen en afvalactiviteiten die de gemeente in het omgevingsplan moet regelen.

Rijksinstructieregels over afval en afvalactiviteiten

Over sommige afvalstoffen en afvalactiviteiten moet de gemeente regels opnemen in het omgevingsplan. Hiervoor staan instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De meeste instructieregels gaan over geur.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • opslaan van diverse agrarische producten:
  • vaste mest
  • champost (voedingsbodem die overblijft na het telen van champignons)
  • dikke en dunne fractie van mest
  • gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong
  • drijfmest
  • digestaat (materiaal dat overblijft na mestvergisting)
 • mestvergistingsinstallatie
 • composteren of opslaan van groenafval
 • rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)
 • lozen van industrieel afvalwater op het riool

Regels over afval die de gemeente kan stellen

De gemeente heeft een taak bij het inzamelen van huishoudelijk afval en stedelijk afvalwater. Hierover kan de gemeente regels stellen in het omgevingsplan. Dit kunnen bijvoorbeeld regels zijn over:

Verder kan een gemeente in aanvulling of afwijking van algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regels stellen over afval. Dit kan op basis van artikel 2.12 van het Bal.

Bruidsschat

Op 1 januari 2021 heeft elke gemeente een omgevingsplan waarin regels staan die het Rijk niet meer zelf regelt. Dit heet de bruidsschat. Hierin staan ook regels over afval. Voorbeelden zijn:

 • opruimen zwerfafval
 • aansluiting van afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater

De gemeenten kunnen in de periode tussen 2021 en 2029 in hun eigen omgevingsplannen deze regels wijzigen.

Meer informatie