Afval in de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van het Rijk, de provincie of de gemeente kunnen doelstellingen staan die kunnen gaan over het verminderen van afval en het stimuleren van een circulaire economie.

Kwaliteit in beeld

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving moet bij het maken van de omgevingsvisie op hoofdlijnen in beeld zijn. Afval is onderdeel van die kwaliteit en het te voeren integrale beleid voor de fysieke leefomgeving. De overheid kan doelen stellen voor het voorkomen of beperken van afval.

Voorbeeld: paragraaf over circulaire economie

In de omgevingsvisie van gemeente A staat dat ze een circulaire economie wil. Daarbij stelt de gemeente als doel dat in 2030 al het afval opnieuw wordt gebruikt. Het afval wil de gemeente gebruiken om iets anders mee te maken. Nieuwe huizen gaat de gemeente bouwen met materialen afkomstig van onder andere de sloop van oude huizen. Zo gaan materialen niet verloren.

Meer informatie