Bouw en de Omgevingswet

Uitleg over de regels van alle onderwerpen die met bouwen en het gebruiken en beheren van bouwwerken te maken hebben.

Realiseren van een bouwwerk

Bouwactiviteit,  omgevingsplanactiviteit voor het bouwen, nieuwbouw en verbouw, vergunningvrij bouwen

Gebruiken van een bouwwerk

In stand houden, beheren van een bouwwerk

Bestaande bouwwerken, erfgoed, monumentenzorg

'De knip'

De knip is de scheiding tussen technische en niet-technische delen van het bouwen van een bouwwerk.

Bruidsschat

Vervallen rijksregels komen in omgevingsplan.

Asbest

Een groot deel van de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit gaat over in het Besluit bouwwerken Leefomgeving.