Begrip: Omgevingsregeling (Or)

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de 4 AMvB’s. Het gaat om technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk.

Lees meer over de Omgevingsregeling.

Begrip: Bouwactiviteit, technisch

Bijlage A van de Omgevingswet definieert de bouwactiviteit als 'het bouwen van een bouwwerk'.  Het is de technische toets van een aanvraag aan de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit heet ook wel technische bouwactiviteit.

Meer over