Erfgoed en de Omgevingswet

De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed (kortweg: erfgoed) is daarbij één van de belangen.

Cultureel erfgoed in de Omgevingswet gaat over (archeologische) monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Wat is dat, erfgoed?

Erfgoed & activiteiten

Andere publicaties