Erfgoed en activiteiten

Een gemeente moet in haar omgevingsplan rekening houden met cultureel erfgoed. Maar er zijn ook algemene rijksregels: in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels rond erfgoedactiviteiten.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse regels die te maken hebben met erfgoed:

  • regels voor een rijksmonumentenactiviteit
  • regels voor andere activiteiten die een rijksmonument betreffen
  • regels voor werelderfgoed
  • regels voor archeologische toevalsvondsten in de exclusieve economische zone, buiten de aansluitende zone. De aansluitende zone is een strook van volle zee die grenst aan het territoriale water. Het is een soort tussenstap tussen de territoriale zee en de volle zee. De aansluitende zone strekt zich maximaal 24 zeemijl uit vanaf de basislijn: de lijn die de zee scheidt van het land en de binnenwateren.

Wrak van een 17e-eeuwse zeevaarder. Foto: Rob Poelenjee.