Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft diverse informatiebronnen rond cultureel erfgoed, de Omgevingswet en de leefomgeving.

RCE-website met dossier Omgevingswet

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op zijn website een pagina over erfgoed in de Omgevingswet. RCE heeft ook een pagina over de overgang van de monumentenwet naar de Erfgoedwet en de Omgevingswet.

Andere websites van de RCE


Pand van het RCE te Amersfoort