Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft diverse informatiebronnen rond cultureel erfgoed, de Omgevingswet en de leefomgeving.

Omgevingswet op website RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op zijn website een aantal pagina's met informatie over de Omgevingswet:

Andere websites van de RCE


Pand van het RCE te Amersfoort