Externe veiligheid in algemene rijksregels bij milieubelastende activiteiten in het Bal

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan maatregelen die een initiatiefnemer van een risicovolle milieubelastende activiteit moet toepassen.

Risicovolle milieubelastende activiteiten

Risicovolle milieubelastende activiteiten zijn:

  • activiteiten met gevaarlijke stoffen
  • activiteiten met vuurwerk
  • activiteiten met ontplofbare stoffen voor militair of civiel gebruik
  • activiteiten met windturbines

Het Bal bevat technische eisen aan installaties en voorschriften tegen brandoverslag en voor brandbestrijding. Deze staan in de artikelen in hoofdstuk 4 van het Bal. Het Bal verwijst bij een deel van deze voorschriften naar richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) of NEN-normen.

Bij een groot aantal van de risicovolle activiteiten staan vaste afstanden die gelden voor initiatiefnemers/aanvragers. Het gaat hierbij om de afstand tussen kwetsbare gebouwen en locaties en de locatie waar de activiteit plaatsvindt. De voorwaarden hierbij staan bij elke activiteit in het Bal.