Externe veiligheid in het omgevingsplan

Gemeenten moeten in hun omgevingsplan regels opnemen over externe veiligheid. Dat geldt onder meer als zij in de buurt van een risicobron nieuwe gebouwen toestaan. Of als de gemeente nieuwe risicobronnen op haar grondgebied wil toestaan.

Kwetsbare gebouwen en locaties

Er zijn 3 categorieën kwetsbare gebouwen en locaties.

Risicobronnen

Activiteiten met veiligheidsrisico's.

Algemene instructieregels

Voorkomen van brand, ramp of crisis.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico geldt voor de activiteiten die in bijlage VII van het Bkl staan.

Aandachtsgebieden en voorschriftengebieden

Aandachtsgebieden zijn nieuw in de Omgevingswet.

Risicogebieden externe veiligheid

In een risicogebied liggen bedrijven met verhoogde externe veiligheidsrisico's bij elkaar.

Belemmeringengebied buisleidingen

Dit gebied is bedoeld voor veiligheid en onderhoud van de buisleiding.

Afstanden vuurwerk

Voor vuurwerk gelden afstanden en explosieaandachtsgebieden.

Civiele en militaire explosie-aandachtsgebieden

Er zijn aparte instructieregels voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel en militair gebruik.