Aandachtsgebieden en voorschriftengebieden

Het werken met aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico's is een nieuwe manier van omgaan met het groepsrisico.

3 soorten aandachtsgebieden

Er zijn 3 soorten aandachtsgebieden: voor brand, explosies en gifwolken.

Deze aandachtsgebieden vormen samen 'schillen' met verschillende afstanden tot de risicobron.

  • De binnenste schil is het brandaandachtsgebied, want het effect van een brand reikt het minst ver.
  • Daaromheen ligt het explosieaandachtsgebied.
  • De buitenste schil is het gifwolkaandachtsgebied.

Een aandachtsgebied wordt niet in het omgevingsplan aangewezen, maar geldt van rechtswege.

Dit filmpje van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legt de aandachtsgebieden uit:

Groepsrisico

De gemeente moet in het omgevingsplan binnen deze aandachtsgebieden rekening houden met het groepsrisico. Dit is de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit. De gemeente voldoet hieraan door in het aandachtsgebied geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen toe te laten, en ook geen beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties. De gemeente voldoet ook als ze deze gebouwen en locaties wel toelaat en daarvoor extra maatregelen neemt. Dat doet de gemeente met voorschriftengebieden.

Voorschriftengebied om zeer kwetsbare gebouwen toe te staan

De gemeente wijst de aandachtsgebieden aan als voorschriftengebieden in het omgevingsplan. Dat is verplicht als ze nieuwe zeer kwetsbare gebouwen wil toestaan in het aandachtsgebied. In een voorschriftengebied gelden de extra bouweisen van paragraaf 4.2.14 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het gaat bijvoorbeeld om extra eisen aan de brandwerendheid en de brandklasse van een gebouw. Deze eisen gelden voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw gelden geen extra bouwvoorschriften.

Voorschriftengebied bij (beperkt) kwetsbare gebouwen

Bij het toestaan van nieuwe (beperkt) kwetsbare gebouwen kan de gemeente afzien van de aanwijzing van een voorschriftengebied. De gemeente moet dat dan wel goed motiveren. Een gemeente kan in die gevallen ook besluiten om slechts een deel van een aandachtsgebied aan te wijzen als voorschriftengebied. Dat kan als er bijvoorbeeld andere beschermende maatregelen zijn genomen. Zoals schuilplaatsen of de afscherming van de risicobron door bijvoorbeeld een aarden wal.

IG Aandachtsgebieden 7 juni

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave


Aandachtsgebieden in het handboek omgevingsveiligheid RIVM

In het handboek omgevingsveiligheid van het RIVM staan stappenplannen voor het bepalen van aandachtsgebieden externe veiligheid.