Risicobronnen in het omgevingsplan

Activiteiten met externe veiligheidsrisico's noemen we risicobronnen. Voor deze activiteiten moet de gemeente regels opnemen in het omgevingsplan.

Regels over externe veiligheid in een omgevingsplan gelden als de gemeente nieuwe risicobronnen op haar grondgebied wil toestaan. Of als de gemeente in de buurt van een risicobron nieuwe gebouwen wil toestaan. De instructieregels hiervoor staan in paragraaf 5.1.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Risicobronnen genoemd in bijlage VII van het Bkl

In bijlage VII van het Bkl zijn activiteiten aangewezen als risicobronnen. Deze risicobronnen zijn van belang voor de regels over het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden. Het gaat om de volgende soorten activiteiten:

  • activiteiten met gevaarlijke stoffen bij bedrijven. Dit zijn verschillende milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (weg, water en spoor)
  • buisleidingen met gevaarlijke stoffen die zijn aangewezen als milieubelastende activiteit in het Bal
  • windturbines die zijn aangewezen als milieubelastende activiteit in het Bal

Andere activiteiten die risicobronnen zijn

In het Bkl staan ook instructieregels voor de volgende risicobronnen die zijn aangewezen als milieubelastende activiteit in het Bal:

Regels over veiligheid in de omgeving van luchthavens worden op een later moment opgenomen in het Bkl.

Regels voor risicobronnen in het Bal

Naast de regels in het omgevingsplan staan er ook in het Bal regels over externe veiligheid bij milieubelastende activiteiten.