Risicogebieden externe veiligheid

De gemeente kan een risicogebied externe veiligheid in het omgevingsplan aanwijzen. In zo'n risicogebied liggen bedrijven met verhoogde externe veiligheidsrisico's bij elkaar. Meerdere chemische bedrijven bij elkaar noemen we een chemisch cluster.

Extra ruimte voor bedrijven

Risicogebieden externe veiligheid zijn bedoeld om risicovolle bedrijven die bij elkaar liggen extra ruimte te geven. Op de grens van het risicogebied mag het plaatsgebonden risico niet meer dan 1 op de miljoen per jaar zijn. Deze instructieregels staan in paragraaf 5.1.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Chemisch cluster

Grote chemische clusters zijn in Nederland onder meer te vinden bij Rotterdam-Rijnmond, Moerdijk, Amsterdam, Delfzijl, Emmen, Sittard-Geleen, Vlissingen en Terneuzen.

Stappenplan aanwijzen en toepassen risicogebied

In het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM staat een stappenplan voor het aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid. In dit stappenplan staan de volgende onderdelen:

  • aanwijzen risicogebied
  • bepalen bescherming geboden binnen het risicogebied
  • bepalen van aandachtsgebieden rondom een risicogebied

Overgangsrecht veiligheidscontour

Risicogebieden zijn vergelijkbaar met de veiligheidscontour als bedoeld in artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In artikel 8.2.4a van het Invoeringsbesluit is geregeld dat een veiligheidscontour geldt als deel van het omgevingsplan tijdens de overgangsfase. Deze veiligheidscontour moet dan wel zijn vastgelegd in een onherroepelijk besluit.


Chemische clusters en maatschappelijke opgaven

Deze publicatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gericht op het informeren van bestuurders over chemische clusters, omgevingsveiligheid en de wisselwerking tussen deze twee aspecten in combinatie met vijf grote maatschappelijke opgaven.