Geluid: te beschermen gebouwen en locaties

Het Rijk stelt voor een aantal gebouwen specifieke regels. Deze instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) voor geluid zijn gericht op aangewezen geluidgevoelige gebouwen. In de aanwijzing van geluidgevoelige gebouwen is de functie (zoals wonen, onderwijs of zorg) bepalend.

Voor andere gebouwen of locaties bepaalt de gemeente zelf de mate van bescherming tegen geluid. Dat doet de gemeente vanuit haar taak 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties'.

Instructieregels die gebouwen als geluidgevoelig aanwijzen

Gebouw met een woonfunctie

Gebouw met een onderwijsfunctie

Gebouw voor kinderopvang met bedden

Gebouw voor gezondheidszorg met bedden

Lokale regels voor gebouwen en locaties

Andere gebouwen en locaties

Geluidgevoelige gebouwen in de bruidsschat