Hier staan geluidregels voor mobiel breken van bouw- en sloopafval

De Omgevingswet (Ow) en onderliggende regelgeving bevatten op geluid gerichte regels voor mobiel breken van bouw- en sloopafval. Op deze pagina krijgt u informatie van waar u de geluidregels voor mobiel breken van bouw- en sloopafval vindt.

Rijksregels

Het Rijk stelt regels voor degene die de activiteit verricht. Dit zijn de geluidsregels bij mobiel breken van bouw- en sloopafval:

  • Afdeling 7.2 Mobiel breken- en sloopafval, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Geluidregels: niet alleen in Omgevingswet

Op deze pagina gaan we alleen in op geluidregels in de Omgevingswet. Ook in andere wet- en regelgeving kunnen geluidregels staan.