Hier staan geluidregels voor een windturbine

De Omgevingswet (Ow) en onderliggende regelgeving bevatten op geluid gerichte regels voor windturbines. Op deze pagina krijgt u een algemeen overzicht van waar u de geluidregels voor windturbines vindt.

Inhoud:

Geluidregels locatiekeuze windturbines

De (instructie)regels van het Rijk vormen het kader voor het inpassen van windturbines op een locatie. Daarnaast spelen de bestaande lokale regels uit het omgevingsplan op en rondom de locatie van de windturbines een rol. Bijvoorbeeld de toegestane geluidgevoelige gebouwen. Binnen deze kaders regelt de gemeente de inpassing van de windturbines in het omgevingsplan.

Dit zijn de geluidregels voor de inpassing van windturbines op een locatie:

Rijksregels

  • algemeen: instructieregel artikel 4.2 Ow (toewijzing functies aan locaties)
  • bij een geluidgevoelig gebouw: instructieregels  paragraaf 5.1.4.2.3 Geluid door specifieke activiteiten, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Lokale regels in het omgevingsplan

  • De lokale regels voor de inpassing op een locatie van windturbines staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het relevante tijdelijk deel bestaat uit oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) en de bruidsschat (artikel 7.1 Invoeringsbesluit).

Geluidregels (ver)bouwen windturbines

De (instructie)regels van het Rijk bevatten geen specifieke regels voor (ver)bouw van windturbines. Het omgevingsplan kan bouwregels voor geluid bevatten vanwege de inpassing van de windturbines op een specifieke locatie. Bijvoorbeeld voor het type windturbines.

Dit zijn de geluidregels van (ver)bouwen windturbines:

Rijksregels

  • Algemeen: instructieregel artikel 4.2 (vanwege inpassing op een locatie)

Lokale regels in het omgevingsplan

  • De lokale regels van (ver)bouwen van windturbines staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Regels voor (ver)bouwen kunnen ook in de oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) van dit tijdelijk deel staan.

Geluidregels gebruik windturbines

De gemeente kan met het oog op de doelen van de Ow in het omgevingsplan geen regels stellen aan het gebruik van een windturbine. De gemeente kan het geluid alleen reguleren door het stellen van de verplichte waarden uit artikel 5.74 Bkl bij de inpassing van een windturbine op een locatie.

Lokale regels in het omgevingsplan

  • De lokale regels voor gebruik van de windturbine staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het relevante tijdelijk deel bestaat uit de bruidsschat (artikel 7.1 Invoeringsbesluit).

Geluidregels: niet alleen in Omgevingswet

Op deze pagina gaan we alleen in op geluidregels in de Omgevingswet. Ook in andere wet- en regelgeving kunnen geluidregels staan.