Hier staan geluidregels voor een woning

De Omgevingswet (Ow) en onderliggende regelgeving bevatten op geluid gerichte regels voor de geluidkwaliteit van een woning. Op deze pagina krijgt u een algemeen overzicht van waar u de geluidregels voor een woning vindt.

Bekijk geluidregels voor:

Geluidregels locatiekeuze woning

De (instructie)regels van het Rijk vormen het kader voor het inpassen van een woning op een locatie. Daarnaast spelen de bestaande lokale regels uit het omgevingsplan rondom de locatie van de nieuwe woning een rol. Bijvoorbeeld de toegestane geluidemissie van een weg of een bedrijf. Binnen deze kaders regelt de gemeente de inpassing van de woning in het omgevingsplan.

Dit zijn de geluidregels vanwege de inpassing van een woning op een locatie:

Rijksregels

 • algemeen: instructieregel artikel 4.2 Ow (toedeling van functies aan locaties)
 • bij wegen/spoorwegen: instructieregels paragraaf 5.1.4.2a.4 'Nieuwe geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden', Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) via het Aanvullingsbesluit geluid
 • bij een industrieterrein met geluidproductieplafond: instructieregels paragraaf 5.1.4.2a.4 'Nieuw geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden' Bkl via Aanvullingsbesluit geluid
 • bij windturbines/buitenschietbanen: instructieregels paragraaf 5.1.4.2.3 Geluid Bkl door specifieke activiteiten
 • bij andere activiteiten, behalve wonen: instructieregels paragraaf 5.1.4.2.2 Geluid Bkl

Lokale regels in het omgevingsplan

De lokale regels voor ruimtelijke inpassing van een woning staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het relevante tijdelijk deel bestaat uit oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) en de bruidsschat (artikel 7.1 Invoeringsbesluit).

Geluidregels (ver)bouwen woongebouw

De (instructie)regels van het Rijk vormen het kader voor geluidmaatregelen aan een woongebouw. Daarnaast kan het omgevingsplan bouwregels voor geluid bevatten vanwege de inpassing van de woning op een specifieke locatie, bijvoorbeeld aan een inpandig balkon. De constructie en installaties van het bouwwerk moeten aan deze regels voldoen.

Dit zijn de geluidregels aan (ver)bouwen woongebouw:

Rijksregels nieuwbouw

 • paragraaf 4.3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • paragraaf 4.3.2 Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties, Bbl
 • paragraaf 4.3.4 Geluidwering tussen ruimten, Bbl

Rijksregels verbouw

 • artikel 5.5 Rechtens verkregen niveau, Bbl
 • artikel 5.14 Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties, Bbl

Wijziging gebruiksfunctie naar woonfunctie

 • artikel 5.23 Bescherming tegen weg-, spoorweg- of industriegeluid, Bbl

Lokale regels in het omgevingsplan

 • De lokale regels bij (ver)bouw van een woning staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het relevante tijdelijk deel bestaat uit oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) en de bruidsschat (artikel 7.1 Invoeringsbesluit).

Geluidregels gebruik woning

De gemeente kan met het oog op de doelen van de Ow in het omgevingsplan regels stellen aan het gebruik van een woning. Bijvoorbeeld aan het gebruik van een verblijfsruimte in de woning. In de rijksregels staan geen instructieregels over het gebruik van een woning.

Dit zijn de geluidregels aan gebruik van een woning:

Rijksregels

 • algemeen: instructieregel artikel 4.2 Ow (toedeling van functies aan locaties)

Lokale regels in het omgevingsplan

 • De lokale regels voor gebruik van de woning staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Regels aan het gebruik kunnen in de oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) van dit tijdelijk deel staan.

Geluidregels beheer woning

Het Besluit bouwwerken regelgeving (Bbl) bevat relevante, niet-geluidspecifieke regels voor het in stand houden van gebouwen. Daarnaast kan het omgevingsplan beheerregels voor geluid bevatten, bijvoorbeeld voor het in stand houden van een geluidluwe gevel.

Dit zijn de geluidsregels voor beheer van een woning:

Lokale regels in het omgevingsplan

 • De lokale regels voor beheer van gebouwen staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Regels voor beheer kunnen in de oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Ow, via Invoeringswet Ow) van dit tijdelijk deel staan.

Geluidregels: niet alleen in Omgevingswet

Op deze pagina gaan we alleen in op geluidregels in de Omgevingswet. Relevante regels over geluid voor een woning staan bijvoorbeeld ook in iedere Algemene plaatselijke verordening (APV) van elke gemeente.