De effecten van geur

Reuk is het vermogen van mensen en dieren om geur te kunnen waarnemen. Er is een verschil tussen geuruitstoot (emissie) en geurbelasting (immissie). Naarmate de afstand tussen een geurbron en een woning toeneemt, zal er minder geurbelasting zijn: de geur zal verdunnen en vervliegen. De geurbelasting neemt dan af.

Wat is geur?

Geur ontstaat wanneer kleine moleculaire deeltjes verdampen uit een stof. Mensen en dieren kunnen geuren beoordelen met hun reukvermogen. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld voedsel beoordelen. Maar ook gevaar bespeuren.

Klachten vanwege geurhinder

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken. Geur brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, een verstoorde ademhaling en een verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Geurhinder en schadelijkheid

Dat een stof stinkt, wil niet zeggen dat die stof ook schadelijk is. Er zijnstoffen die al bij lage concentraties hinderlijk stinken, maar op zichzelf onschadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Andersom kan ook. Sommige stoffen zijn al giftig bij lage concentraties, als niemand ze nog kan ruiken. Of ze zijn geurloos. Een bekend voorbeeld daarvan is het gas koolmonoxide.

Het verschil tussen emissie en immissie

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (in vaktaal: emissie) van bedrijven. Deze geuruitstoot verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de woon- en leefomgeving.

Onder geurbelasting (of ‘immissie') verstaan we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Deze hoeveelheid is te meten of te berekenen.

Meer informatie