Verschil geur emissie en immissie

Reuk is het vermogen van mensen en dieren om geur te kunnen waarnemen. Er is een verschil tussen geuruitstoot (emissie) en geurbelasting (immissie). De emissie is de geurconcentratie of geurvracht die uit de schoorsteen komt. De immissie is de geurconcentratie op de plek waar deze ervaren wordt door mensen.

Geur en reukvermogen

Geur ontstaat wanneer kleine moleculaire deeltjes verdampen uit een stof. Mensen en dieren kunnen geuren beoordelen met hun reukvermogen. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld voedsel beoordelen. Maar ook gevaar bespeuren.

Het verschil tussen emissie en immissie

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (in vaktaal 'emissie') van bedrijven. De emissie is de geurconcentratie of geurvracht die uit de schoorsteen komt. Deze geuremissie verspreidt zich via de lucht  en veroorzaakt een geurbelasting op de woon- en leefomgeving.

Onder geurbelasting (in vaktaal ‘immissie') verstaan we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt.  Deze hoeveelheid is te meten of te berekenen.

Naarmate de afstand tussen een geurbron en een woning toeneemt, zal er minder geurbelasting zijn: de geur zal verdunnen en vervliegen. De geurbelasting neemt dan af.