Verschil geur emissie en immissie

Reuk is het vermogen van mensen en dieren om geur te kunnen waarnemen. Geuremissie is de concentratie of vracht die uit de schoorsteen komt. De geurimmissie is de concentratie op de plaats waar mensen zijn.

Geur en reukvermogen

Geur ontstaat wanneer kleine moleculaire deeltjes verdampen uit een stof. Mensen en dieren kunnen geuren beoordelen met hun reukvermogen. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld voedsel beoordelen. Maar ook gevaar bespeuren.

Het verschil tussen emissie en immissie

Bij geur van bedrijven gaat het om de geuremissie van bedrijven. De emissie is de geurconcentratie of geurvracht die uit de schoorsteen komt. Deze geuremissie verspreidt zich via de lucht  en veroorzaakt een geurbelasting op de woon- en leefomgeving.

Onder immissie (geurbelasting) verstaan we de hoeveelheid geur die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Dit wordt uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht (OUE/m3). Deze hoeveelheid is te meten of te berekenen.

Naarmate de afstand tussen een geurbron en een woning toeneemt, zal er minder geurbelasting zijn: de geur zal verdunnen en vervliegen. De geurbelasting neemt dan af.