Geur en omgevingsverordening

De provincie kan in de omgevingsverordening geurregels stellen of instructieregels over geur voor het omgevingsplan opnemen.

Regels stellen onder voorwaarden

Geur is vooral een lokaal probleem dat de gemeente in het omgevingsplan regelt. De provincie mag direct werkende regels of instructieregels stellen over geur binnen de provincie. Maar dit mag alleen als:

  • het gaat om een provinciaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door een gemeente kan worden behartigd, of
  • als dit nodig is voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden

Voorbeeld

In de provincie ligt een groot industrieterrein met diverse geurveroorzakende activiteiten. Het gaat deels om vergunningplichtige activiteiten waarvan de provincie het bevoegd gezag is. Het bedrijventerrein ligt in gemeente A, terwijl de geurcontour van het bedrijventerrein ook in buurgemeenten ligt.

De buurgemeenten willen dat gemeente A strengere geurregels in hun omgevingsplan opneemt. Gemeente A en de buurgemeenten komen er onderling niet uit. De provincie kiest er daarom voor om instructieregels voor geur op te nemen in de omgevingsverordening. Deze instructieregels richten zich tot gemeente A: hoe zij de geurregels voor het industrieterrein in het omgevingsplan moeten regelen.

Meer informatie