Geur en omgevingsvisie

Provincies en gemeenten kunnen langetermijndoelen, ambities en beleidskeuzes voor geur vastleggen in hun omgevingsvisies.

Geur: integraal onderdeel gezondheid en woon-leefklimaat

In de omgevingsvisie van een provincie of gemeente kan het onderwerp geur aan de orde komen. Bijvoorbeeld omdat er een groot bedrijventerrein in de provincie of gemeente ligt waarvan burgers veel geurhinder ervaren. Of omdat er in het centrum veel horeca ligt. Het aspect geur kan dan een integraal deel uitmaken van onderwerpen als gezondheid en het gewenste woon- en leefklimaat.

Balans zoeken tussen benutten en beschermen

Mogelijk staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk vanwege geur. Dan is er een betere verdeling van de geurruimte nodig. Zodat de overheid activiteiten die geur veroorzaken kan toelaten en toch de leefomgeving kan beschermen. Doelen en beleidskeuzes in een omgevingsvisie kunnen hiervoor een basis vormen. Dit kan de overheid gebruiken voor het verder uitwerken van

  • geurbeleid
  • maatregelen in een programma of
  • regels in een omgevingsverordening of omgevingsplan

Voorbeeld geur in omgevingsvisie

In de omgevingsvisie kan de gemeente afwegen welk niveau van belasting op gevoelige gebouwen door activiteiten ze aanvaardbaar vindt. Die omgevingsvisie kan ook vastleggen hoe de gemeente zal omgaan met de immissienormen: normen voor geur op leefhoogte. Speciaal voor gebieden of op locaties waar sprake is van cumulatie van geur.

Meer informatie