Geur en programma

De gemeente of de provincie kan een programma opstellen met maatregelen rond geur.

Programma voor de aanpak van geur

De gemeente of provincie kan een vrijwillig (onverplicht) programma opstellen met maatregelen om tot een aanvaardbaar geurhinderniveau te komen. Het programma kan juridische, financieel-economische en/of communicatieve maatregelen bevatten. Dit kan voor geur een handig instrument zijn. Bijvoorbeeld voor de aanpak van geurhinder van particuliere houtkachels.

Voorbeeld

In een gemeente is veel geuroverlast van particuliere houtkachels. De gemeente wil dit probleem aanpakken door meer bewustwording bij burgers. Met name door het stimuleren van goed stookgedrag. Dit wil de gemeente doen door voorlichting en door tips voor goed stoken op hun eigen website. De gemeente legt deze maatregelen vast in een programma.

Meer informatie