Omgevingswaarde geur

De provincie en de gemeente kunnen een omgevingswaarde voor geur vastleggen in de omgevingsverordening of het omgevingsplan.

Sturen op cumulatie

Door cumulatie van verschillende geurveroorzakende activiteiten kan een gebied op slot zitten. De gemeente wil ruimte houden om nieuwe activiteiten toe te laten, maar door geurhinder staat de leefomgeving onder druk. Een omgevingswaarde kan dan nuttig zijn voor het sturen op cumulatie van diverse activiteiten.

Voorbeeld

Voor een gemeente is een aanvaardbaar geurhinderniveau één van de kernkwaliteiten van het landschap. Nu ligt er in de gemeente een bedrijventerrein met verschillende activiteiten die geur veroorzaken. Als de gemeente een activiteit individueel beoordeelt, lijkt een aanvaardbaar hinderniveau voor geur haalbaar. Maar doordat er verschillende geurveroorzakende bedrijven staan, is er sprake van cumulatie van geur.

De gemeente legt daarom een omgevingswaarde voor het industrieterrein vast in het omgevingsplan. Ook legt de gemeente vast dat de cumulatie van geur van alle activiteiten in het bedrijf getoetst moet worden aan de omgevingswaarde. De gemeente kan van deze cijfers gebruikmaken als een nieuw bedrijf om toelating vraagt. Ook kan ze rekening houden met die waarden als ze vergunningen actualiseert. Of om maatwerkvoorschriften te stellen voor bestaande bedrijven.

Meer informatie