Geur en instrumenten: programma

De gemeente of de provincie kan een programma opstellen met maatregelen rond geur.

Programma voor de aanpak van geur

Een vrijwillig (onverplicht) programma kan gericht zijn op ontwikkeling van een bepaald gebied of op een specifiek onderdeel van de fysieke leefomgeving.

Het programma kan juridische, financieel-economische en/of communicatieve maatregelen bevatten. Dit kan voor geur een handig instrument zijn. Bijvoorbeeld voor de aanpak van geurhinder van particuliere houtkachels.

Voorbeeld

In een gemeente is veel geuroverlast van particuliere houtkachels. De gemeente wil dit probleem aanpakken door meer bewustwording bij burgers. Met name door het stimuleren van goed stookgedrag. Dit wil de gemeente doen door voorlichting en door tips voor goed stoken op hun eigen website. De gemeente legt deze maatregelen vast in een programma.

Meer informatie